Thang đánh giá gồm 15 vấn đề, mỗi mục có 4 mức độ. Người đánh giá quan sát trẻ, đánh giá các hành vi tương ứng với mỗi mức độ của mục đó.

  • Bình thường: 1 điểm
  • Bất thường nhẹ: 2 điểm
  • Bất thường trung bình: 3 điểm
  • Bất thường nặng: 4 điểm

Lưu ý: Bạn có thể dùng các mức thang đánh giá 1.5, 2.5 hoặc 3.5 nếu đứa trẻ đó ở mức tương đối giữa các tiêu chí trên.

Ba mẹ hãy dành ra 5-10 phút tập trung để trả lời 15 câu hỏi dưới đây nhé

VẤN ĐỀ 1: VỀ QUAN HỆ VỚI MỌI NGƯỜI

VẤN ĐỀ 2: BẮT CHƯỚC

VẤN ĐỀ 3: THỂ HIỆN TÌNH CẢM

VẤN ĐỀ 4: CÁC ĐỘNG TÁC CƠ THỂ

VẤN ĐỀ 5: SỬ DỤNG ĐỒ VẬT

VẤN ĐỀ 6: SỰ THÍCH ỨNG VỚI THAY ĐỔI

VẤN ĐỀ 7: PHẢN ỨNG THỊ GIÁC

VẤN ĐỀ 8: PHẢN ỨNG THÍNH GIÁC

VẤN ĐỀ 9: VỊ GIÁC, XÚC GIÁC, KHỨU GIÁC

VẤN ĐỀ 10: SỰ SỢ HÃI HOẶC HỒI HỘP

VẤN ĐỀ 11: GIAO TIẾP BẰNG LỜI

VẤN ĐỀ 12: GIAO TIẾP KHÔNG LỜI

VẤN ĐỀ 13: MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG

VẤN ĐỀ 14: MỨC ĐỘ VÀ SỰ NHẤT QUÁN CỦA PHẢN XẠ THÔNG MINH

VẤN ĐỀ 15 - ẤN TƯỢNG CHUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *